कथा विश्व

गुंफण करून शब्दांची, विण होई लिखाणाची वाचताना मनी उमटेल, लहर ती आनंदाची